Jean Antoine Galland, fransk orientalist, fra 1709 professor i arabisk ved Collège de France. Han oversatte Koranen og, temmelig fritt, 1001 natt til fransk (12 bd. 1704–17), den første oversettelse til et europeisk språk. Gallands utgave bidrog sterkt til den interesse for Orienten som preget fransk litteratur på 1700-tallet. Den ligger også til grunn for Adam Oehlenschlägers dramatiske dikt Aladdin.