Tigré, språk som hører til den semittiske grenen av de afroasiatiske språkene og er nært beslektet med tigrinja, som snakkes av tigrayene som er bosatt i det eritreiske høylandet og i nordlige deler av Etiopia. Begge språk nedstammer fra det gammeletiopiske språket geez.