Maxime Rodinson, fransk filolog og historiker, fremtredende orientalist. Professor i semittiske språk ved École Pratique des Hautes Études i Paris fra 1955. Ved siden av sine vitenskapelige publikasjoner er han internasjonalt kjent for en rekke bøker om arabisk historie og kulturhistorie, Palestina-konflikten og forholdet til Vesten, med lærd grundighet kombinert med et udogmatisk marxistisk perspektiv, bl.a. Mohammed (1961, eng. overs. 1971), Islam and Capitalism (1966, eng. overs. 1974), Marxism and the Muslim World (1972, eng. overs. 1979), The Arabs (1979, eng. overs. 1981), Israel and the Arabs (eng. overs. 1982), Europe and the Mystique of the Islam (1981, eng. overs. 1988). På norsk er utgitt Kampen om Palestina (1971).