Elias Levita, jødisk grammatiker, født i Tyskland, levde for det meste i Italia, især i Venezia, der humanisten Daniel Bomberg i sitt trykkeri fremstilte det første trykk av så vel den palestinske som den fullstendige, babylonske Talmud (1520–24) (se Talmud). Levitas betydning ligger særlig i at han åpnet adgangen for kristne lærde til nærmere kjennskap til hebraiske språk. Ved siden av grammatiske og leksikografiske verker skrev han et tekstkritisk arbeid, Masoret hammasoret (1538), der han bl.a. viser at de hebraiske vokaltegn er av sekundær opprinnelse.