Hamittiske språk, tidligere betegnelse for språkene egyptisk, berberspråk og kusjittiske språk, som ble regnet som en egen språkgruppe, beslektet med de semittiske språkene. Se afroasiatiske språk.