Friedrich Delitzsch, tysk orientalist. Professor i assyriologi i Leipzig 1877, i Breslau 1893, i Berlin 1899. Hans studier og arbeider om det babylonsk-assyriske og sumeriske språket var av grunnleggende betydning. I vide kretser ble hans navn kjent gjennom foredragene over Babel und Bibel (1902–05), som utløste den såkalte Babel-bibel-striden. I Die grosse Täuschung (1920–21) prøvde han å påvise den store avstand i religiøs og etisk henseende mellom Det gamle testamente og Jesu forkynnelse.