Arabist, person som studerer arabisk språk og kultur.