Utskrift, presentasjon av resultater fra databehandling på papir ved hjelp av en skriver eller annen utskriftsenhet.