Programmerer, spesialutdannet yrkesutøver innenfor elektronisk databehandling, arbeider særlig med å utvikle programmer for datamaskiner. Kvalifiserte fagfolk på dette felt kan også ha andre yrkesbenevnelser, f.eks. systemerer, systemanalytiker, systemkonsulent eller utvikler, som kan henspille på all problemanalyse og metodeutforming som ligger til grunn for programmet – med andre ord et videre felt enn den rene utformingen av programmet i passende programmeringsspråk. Fagutdannelse for IT-arbeid blir gitt av offentlige og private skoler, fra videregående skole-nivå til universiteter og høyskoler. Flere store datafirmaer tilbyr også spesialgodkjenning for utvikling mot sine spesielle systemer.