Oppdatere, ajourføre, særlig innen databehandling om de ajourføringer og forbedringer som med visse mellomrom må gjøres i databaser, programmer, håndbøker o.l.