Lisensen til en programvare forteller hvilke rettigheter og plikter brukeren av programvaren har overfor utvikleren. Vanlige områder som dekkes av lisensen, er vederlag, videredistribusjon og rett til å endre eller ta i bruk programkode i egne verktøy – altså videreutvikling av programvaren. Mange programmer har lisenser som ligner på hverandre. Slike lisenser er blitt samlet i kategorier og gitt navn: Frivare (freeware) Shareware Fri programvare (free software) Åpen kildekode (open source) Demovare (crippelware /liteware/trialware) Donasjonsvare Selv om ikke direkte lisensiering (vedrører temaer slik som salg og rett til å endre), er det også navngitt noen tilsvarende kategorier som i hovedsak fokuserer på hvordan programvaren blir distribuert: Annonsevare Bundleware . Hele artikkelen

Ny artikkel