Markør, på engelsk cursor, musepeker. Et merke på skjermen som viser hvor musen befinner seg eller hvor neste tegn skal skrives inn. Markøren skifter gjerne form avhengig av funksjon; en tynn, blinkende strek i tekst, en skråstilt pil for menyvalg, en vannrett eller loddrett dobbeltpil for å endre størrelsen på vinduer, et timeglass når brukeren må vente på at maskinen utfører en instruks. I tegneprogrammer avspeiler ofte markørens form det verktøyet man har valgt: blyant for strektegning, sirkel for sirkeltegning, saks for klipping, og så videre.