Åpen kildekode

Åpen kildekode, viser til programvare som distribueres under forutsetning av at også kildekoden skal gjøres tilgjengelig for brukerne, i motsetning til programvare som utelukkende distribueres i binærform, og der kildekoden er opphavets strengt bevarte hemmelighet – i noen tilfeller også patentbeskyttet.Motivet for åpen kildekode er at brukerne får innsyn i hvordan programmet fungerer og følgelig kan rette feil og gjøre forbedringer. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Thomas Gramstad

Universitetet i Oslo

Redaktør

Ola Nordal

Inneholder 2 artikler: