Tjenestenivåavtale, avtale mellom en leverandør av en tjeneste og kunden. Tjenesten det er snakk om kan f.eks. være IT-brukerstøtte, Internett-tilknytning eller drift av en nettbutikk, og tjenestenivåavtalen sier hvilke krav som stilles til tjenesten. Avtalen kan f.eks. spesifisere hvilken oppetid som kreves, hvor stor del av døgnet det skal være mulig å få kontakt med brukerstøttetjenesten, og hvor lang tid det skal ta før man får løst feil som oppstår.