Dataoperatør, stillingsbetegnelse på person som tar seg av den fysiske driften av større dataanlegg.