Ornitologi er læren om fuglene. Den første som begynte å beskrive fuglene og inndele dem i arter, var Aristoteles på midten av 300-tallet fvt. På 1400-tallet begynte studiet av fuglene å øke, men først i 1735 ble grunnlaget lagt for den moderne ornitologi, da Carl von Linné innførte de systematiske begrepene klasse, orden, familie, slekt og art – all moderne navnsetting og klassifisering av organismer baserer seg på dette systemet. Hele artikkelen