Reirplyndring, plyndring av fuglereir for å samle inn egg eller unger. Eggene er enten samleobjekter eller de ruges ut for at ungene skal kunne selges til falkonerer. Reirplyndring er en av de vanligste formene for faunakriminalitet. Se også miljøkriminalitet.