Stegg, hannfugl av visse fuglearter, f.eks. ryper.