Asynkron klekking, når eggene i et kull hos fugler ikke klekkes samtidig. Forekommer hos arter hvor mattilgangen ved klekkingen er variabel og uforutsigbar ved tidspunktet for eggleggingen. Hos disse starter rugingen når det første egget er lagt, og eggene klekkes med én eller flere dagers mellomrom. Dette gjør at ungene har ulik størrelse, og hvis det er matmangel vil de minste i kullet dø. Hvis det er gode næringsbetingelser, vil flere av ungene vokse opp. Vanlig bl.a. hos rovfugler, ugler, hegrer og seilere.