Vannfugler, fuglearter som i løpet av sin årssyklus er avhengige av vann/våtmarker.