Oologi, gren av ornitologien som beskjeftiger seg med studiet av fugleegg, særlig deres ytre form, størrelse, vekt, farge osv.