Gjeldfugl, fugl som ikke kan få avkom. Mest brukt blant jegere om fugler som i hekketiden ikke har kyllinger.