Fuglestasjoner, stasjoner for studier av fugler, oftest lagt på strategiske steder for fugletrekk. Dette er gjerne øyer eller landtunger der fugler stopper opp under trekket. Her foretas observasjoner vår og høst, og det drives ofte ringmerking. Det er opprettet en rekke mer eller mindre faste fuglestasjoner i Sør-Norge. De fleste ligger langs kysten, f.eks. Akerøya og Store Færder ytterst i Oslofjorden, Mølen i Brunlanes og Jomfruland utenfor Kragerø, Lista i Vest-Agder, Revtangen på Jæren, som er Skandinavias eldste (innviet 1937), Utsira og Vigra på Vestlandet. Andre, slik som Nordre Øyeren fuglestasjon i Akershus, ligger i tilknytning til større innsjøer. Norske fuglestasjoner drives for en stor del av fylkes- og lokalavdelinger av Norsk ornitologisk forening, som dessuten driver observasjonsvirksomhet og ringmerking av fugler en rekke andre steder. Data fra fuglestasjonene gir bl.a. nyttig informasjon til miljøforvaltnings-myndighetene om bestandsendringer hos mange trekkfugler. Se også fuglemerking. Særlig kjente svenske fuglestasjoner er Falsterbo i Skåne og Ottenby på Öland.