Streiffugler, fugler som streifer omkring utenom hekketiden, uten å foreta noe regelmessig trekk. Fugler som må innrette seg på en sterkt vekslende tilgang på næring, er oftest streiffugler. Eks.: korsnebb og enkelte ugler. Se også fugletrekk.