Rovfugltuer, små og store jordtuer med frodig vegetasjon i snaufjellet, på toppen av høyderygger eller hauger med god utsikt. Her har rovfugler, ugler og rever gjennom tusener av år sittet og speidet etter bytte, eller de har fortært byttet der. Ekskrementer og gulpeboller har også blitt lagt igjen, og resultatet er blitt et gjødslet jordsmonn som har bygd opp tuene. På Hardangervidda skal enkelte rovfugltuer ha blitt henimot en meter høye.