Dokk, grop i snø hvor pattedyr eller fugler ligger nattestid for å unngå varmetap. I Norge er det spesielt skogshøns, ryper og hare som graver seg ned i dokk om vinteren. Skogshøns og ryper graver seg oftest helt ned i snøen slik at de ikke synes. Fugl og dyr kan også grave seg ned i halvdokk, slik at de kan holde oppsyn med terrenget og eventuelle fiender.