Reirflykter, brukes om fugler som har unger som forlater reiret umiddelbart etter klekkingen.