Universitetet i Agder

Universitetet i Agder, UiA, opprettet 1. sept. 2007 etter at Høgskolen i Agder ble tildelt universitetsstatus. Universitetet har hovedadministrasjon på Gimlemoen i Kristiansand, i tillegg til virksomheter i Grimstad og Arendal.

UiA består ved opprettelsen av en avdeling for lærerutdanninger og fem fakulteter.

Fakulteter

Studietilbudene spenner fra halvårsenheter til bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger. UiA tilbyr (2009) Ph.d.-utdanning innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, utøvende rytmisk musikk, matematikkdidaktikk, internasjonal organisasjon og ledelse, informasjonssystem, offentlig administrasjon, informasjons- og kommunikasjonsteknologi og innen fagområdet religion, etikk og samfunn.

UiA har 9 794 registrerte studenter 2012.

Fra Høyskole til universitet

Universitetet i Agder er den tredje høyere utdanningsinstitusjonen som i henhold til lov om universiteter og høyskoler av 2005 blir tildelt universitetsstatus etter en faglig vurdering. Blant kravene som må være oppfylt er at lærestedet skal ha minst fem studietilbud av minst fem års varighet som fører frem til mastergraden. Lærestedet må også ha rett til å tildele doktorgrad på minst fire områder, hvorav to skal være sentrale i forhold til regionale virksomheters verdiskaping, samtidig som fagområdene har nasjonal betydning. Høgskolen i Agder søkte om universitetsstatus i desember 2005. I juni 2007 bekreftet Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) at høgskolen oppfylte kravene for å bli universitet.

Høgskolen i Agder 

Høgskolen i Agder, var en statlig høyskole opprettet i 1994 ved en sammenslåing av følgende utdanningsinstitusjoner på Sørlandet: Agder distriktshøgskole, Arendal sykepleierhøgskole, Kristiansand lærerhøgskole, Kristiansand sykepleierhøgskole, Agder ingeniør- og distriktshøgskole og Agder musikkonservatorium.

HiA hadde avdelinger for helse- og idrettsfag i Arendal; realfag; humanistiske fag; kunstfag; pedagogikk; lærerutdanninger; økonomi og samfunnsfag, alle i Kristiansand; teknologi i Grimstad. I 2001 ble høyskolens avdelinger i Kristiansand samlet i den tidligere militærleiren Gimlemoen.

Anbefalt lenke

Forfatter av denne artikkelen

Det er gjort 11 revisjoner og har kommet 1 forbedringsforslag.

Funnet en feil? Foreslå endringer

Fagansvarlig for Universiteter

Tor Ivar Hansen Universitetet i Oslo

Fagansvarlig har ansvar for å:

  • Vurdere endringsforslag fra leserne
  • Svare på spørsmål i kommentarfeltet
  • Skrive nye artikler
  • Forvalte og oppdatere gamle artikler

Vil du bli fagansvarlig?

Kommentarer

Har du spørsmål til artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.