Hydrologi

Det hydrologiske kretsløp, vannets sirkulasjon mellom havene, atmosfæren og Jordens overflate, veksler mellom is, flytende vann og vanndamp. Vannet er i stadig bevegelse, fra havene til luften ved fordampning, og tilbake til havene og landjorden som nedbør. Fordampning fra åpne vannflater eller transpirasjon fra vegetasjonen bringer vanndamp opp i luften igjen. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Hydrologi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 17 artikler: