Valmuesøster, planteslekt i valmuefamilien. Ca. 40 arter, de fleste fra Himalaya og videre østover i Asia. Enkelte av artene brukes som hageplanter, f.eks. blå valmuesøster, M. betonicifolia, gul valmuesøster, M. cambrica, og stor valmuesøster, M. grandis.