Svalbardvalmue, flerårig art i valmuefamilien. 10–25 cm høy, med lodne, toflikede, stilkede blad i rosett, og gule eller hvite blomster. Kapselen er klubbeformet. Vokser på noen få steder i Finnmark, vanlig på Svalbard og Grønland. Svalbardvalmue er den blomsterplanten som går lengst mot nord; på Nord-Grønland er den funnet på 83 ° n.br. Svalbardvalmue er fredet.