Rotskudd, skudd som vokser frem fra en rot. Normalt finnes rotskudd hos osp, gråor, kirsebærtre og flere andre treslag, og hos torskemunn, småsyre og flere andre urter. De tjener som vegetative formeringsorganer. Spesielle rotskudd kan dannes fra sårflater av røtter som blir slitt av eller som blir skadd på en eller annen måte. Dette er særlig tilfelle hos noen av våre ugress, f.eks. løvetann.