Senkere, avleggere, lavtsittende tregrener som har blitt presset ned mot marken og dannet egne røtter. Grenspissene bøyer seg etter hvert opp, og grenen utvikler seg med tiden til et selvstendig individ. Senkere finnes i Norge særlig hos gran i fjellskog, hvor man ofte kan se en gammel gran omgitt av en ring med yngre trær, gjerne av forskjellig alder.