Polarsoleie, flerårig urt i soleiefamilien. 5–25 cm høy, brunhåret stengel, bladene er tykke. Bare én stor, gul blomst. Sirkumpolar art som vokser i snøleier og ved bekker i Troms og Finnmark. Polarsoleie er sjelden og rødlistet som sårbar i Norge.