Soleieslekta er ei planteslekt i soleiefamilien beståande av urter. Slekta inneheld omlag 600 artar, som finnes over heile kloda. I Noreg er fleire artar representert. Av desse finn me vidt utbreidde artar som engsoleie og krypsoleie og artar som er lista som nær trua på Artsdatabanken si raudliste, som issoleie og snøsoleie. Arten kjempesoleie er lista som sterkt trua i raudlista. Hele artikkelen