Soleiefamilien er ein plantefamilie innan klassen tofrøblada planter. I Noreg finnes fleire artar viltvoksande, mellom anna blåveis, kvitveis, tyrihjelm og engsoleie. Globalt består familien av om lag 60 slekter og 2000 artar. Familien er spreidd over heile verda, men med ei særskild hovudvekt i tempererte og boreale soner av den nordlege halvkula. Hele artikkelen