Piggeple, ettårig urt i søtvierfamilien. 50–150 cm høy med hvite (sjelden fiolette), traktformede blomster. Kapselfrukt med grove pigger. Giftig. Inneholder alkaloider (hyoscyamin). Tidligere brukt blant annet som krampeløsende middel. Dyrkes som hageplante. Er spredt som ugress over hele landet. I medisinen har piggeple bl.a. vært brukt i astmasigaretter.