Søtvierfamilien, tofrøbladet plantefamilie med ca. 2000 arter i 90 slekter, de fleste i tropene. Blomstene er samkronede, regelmessige, frukten er en kapsel eller et bær. De fleste arter er mer eller mindre giftige, de inneholder nikotin, solanin, skopolamin, atropin og hyoscyamin. Hit hører bl.a. potetplanten, tomat og tobakksplanter. I Norge søtvier, piggeple, bukketorn, bulmeurt, giftbær og jødekirsebær. Mange prydplanter hører til denne familien.