Herkogami, romlig atskillelse av pollenbærere og pollenveier hos planter slik at en selvbestøvning blir vanskelig eller umulig. Det er to hovedtyper av herkogame planter. Den ene er særbuplanter, der hann- og hunnblomster sitter på forskjellige individer, f.eks. osp, selje, nesle og palmer. Den andre er heterostyle planter, der pollenbærere og arr er plassert på en slik måte i blomsten at selvbestøvning blir umuliggjort (se heterostyli). Blant de heterostyle blomstene finner man blant annet sverdliljer og mange orkideer.