Søtvierfamilien er en familie som hører til de tofrøbladete blomsterplantene. Den som omfatter om lag 2600 arter i rundt 100 slekter. I søtvierfamilien finnes viktige kulturplanter, som potet, tomat, paprika og tobakk og flere svært giftige planter som bulmeurt, piggeple og giftbær. Artene i familien er både trær, busker, klatreplanter og ettårige eller flerårige urter. Hele artikkelen