Tussmørkesvermere, insektfamilie i ordenen sommerfugler. Kroppen er spoleformet, tykk og behåret. Vingene er smale, bakvingene er betraktelig mindre enn forvingene. Antennene er korte og kraftige. De flyr fortrinnsvis i skumringen, og er glimrende flygere som holder seg svevende foran blomstene mens de suger nektar med sugesnabelen. Larven har et krumt horn på nest siste ledd. De fleste arter overvintrer som pupper i jorden. Over 1000 arter er kjent i verden, derav 14 i Norge. Norske arter er bl.a. dødninghode og ligustersvermer.