opinionsdanning

Opinionsdanning, den prosess som ligger til grunn for utviklingen av befolkningens oppfatninger om ulike samfunnsspørsmål. I ganske stor grad blir holdningsmønstre overtatt fra det miljø foreldre og nærsamfunn representerte. Holdningene vil kunne endre seg også i voksen alder, men som regel nokså langsomt og til dels umerkelig. Hvis en holdningsendring finner sted i voksen alder, henger det svært ofte sammen med skifte av miljø – geografisk, sosialt eller på annen måte. Ettersom det er en generell tendens til økende mobilitet i det moderne samfunn, er det grunn til å peke på at holdningsmønstrene i den voksne befolkning er blitt mer labile; folk skifter således parti hyppigere enn tidligere.

Faktaboks

Uttale
opiniˈonsdanning

Folk adopterer ofte holdningene til personer, organisasjoner el.l. som de identifiserer seg sterkt med. Man kan slik si at folk delegerer sin egen meningsdanning til andre; i oppveksten f.eks. til foreldre eller en lærer, senere til sjefer, politiske eller religiøse ledere, partier osv., ja endog til idrettsstjerner og artister. En annen mekanisme som er viktig for holdningsdanningen, er behovet for tilhørighet. For de fleste er det viktig å tilhøre og å bli akseptert av en gruppe. Et middel til å oppnå slik aksept er å adoptere gruppens meninger.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg