Opionion er en befolknings oppfatninger om politikk og andre samfunnsspørsmål. Når disse oppfatninger gir seg offentlig synlige utslag, tales det om offentlig opinion.

Faktaboks

Uttale
opiniˈon
Etymologi
av latin opinio, ‘mening, offentlig mening, folkemening’

Opinionen med hensyn til en eller annen sak kan komme til syne på ulike måter, for eksempel gjennom valg, ved folkeavstemninger, via interesseorganisasjoners og partiers aktivitet, ved demonstrasjoner, ved oppropsaksjoner og gjennom opprør og revolusjon. I økende grad blir også folks meninger kjent gjennom meningsmålinger.

Kjennetegn

Innen opinionsforskningen er det vanlig å karakterisere en opinion ut fra to kjennetegn: retning og intensitet. Hva mener folk om en bestemt sak, og hvor sterke følelser knytter de til sine holdninger? Det ser ut til at hvis oppfatningene i et samfunn i viktige saker ikke ligger langt fra hverandre, så er de følelser som knyttes til oppfatningene, nokså moderate. Spriker holdningene mer, og folk samler seg om ytterstandpunkter, knyttes det sterkere lidenskaper til oppfatningene. Stabile demokratier, som f.eks. de nordeuropeiske og nordamerikanske, preges gjerne av den første type opinion.

Opinion og demokrati

I demokratier er idealet at folkemeningen skal være bestemmende for politikken; i hvilken grad den faktisk er det, vet man ennå ikke bestemt. Det er imidlertid klart at opinionen ofte ikke virker direkte retningsgivende for politikken. Folk flest har således bare meninger om noen få politiske saker, og de gir sjelden uttrykk for de meninger de har. Videre kjenner de færreste borgere særlig godt til sine representanters meninger, samtidig som representantene ofte er usikre på hvor deres velgere står. Politikere vil av og til gå imot opinionen, selv når de kjenner den. Størst samsvar mellom borger- og politikeroppfatninger synes det å være i gamle og kjente stridssaker, særlig slike som har tilknytning til økonomiske forhold. Samsvaret synes å være minst i spørsmål som gjelder forhold av mer «fjern» karakter for folk flest, dvs. forsvars- og utenrikspolitikk.

Mens den offentlige opinion i demokratier skal være politikkens utspring, er den i mange ikke-demokratiske samfunn dens gjenstand; det vil si at opinionen skal ikke forme politikken, men politikken opinionen.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg