Næringspyramide, en skjematisk fremstilling av hvor mye energi som er tilgjengelig på de ulike trofiske nivåene i en næringskjede. Se figur og nærmere beskrivelse, næringskjede.