Næringspyramide er en skjematisk fremstilling av hvor mye energi som er tilgjengelig på de ulike trofiske nivåene i en næringskjede. Se nærmere forklaring under næringskjede.