Anriking av tungt nedbrytbare grunnstoffer (som kvikksølv) eller andre kjemiske forbindelser (som DDT) for hvert trinn i en næringskjede. Vanligvis øker konsentrasjonen 10 ganger for hvert trinn.