Mesofyll, «bladkjøttet», er delen av blader der CO2 assimileres (se assimileringsorganer), altså der klorofyllet som utfører fotosyntesen er.