Casparys bånd, innleiring av korkstoff (suberin) i cellevegger hos endodermiscellene i alle røtter. Har betydning ved at cellene får kontroll med transporten av ioner inn til ledningsvevet, se endodermis.