Plantenes vevsystemer

Fagansvarlig

Halvor Aarnes

Universitetet i Oslo

Redaktør

Marit M. Simonsen

Inneholder 5 kategorier:

  1. Andre vev hos planter
  2. Grunnvev hos planter
  3. Hudvev hos planter
  4. Ledningsvev hos planter
  5. Styrkevev og plantefibre

Inneholder 1 artikler: