Palisadevev, langstrakte, nesten sylindriske celler som står tett sammen med lengderetningen vinkelrett på bladets overflate og ligger like under bladets overside. I blad med tydelig forskjell på over- og underside, som hos vanlige løvblad, er assimilasjonsvevet differensiert i et palisadevev og et svampvev som ligger mellom palisadevevet og bladets underside (se blad). Palisadevevcellene inneholder rikelig med kloroplaster (bladgrøntkorn), og størsteparten av fotosyntesen foregår her. Utviklingen av palisadevev er avhengig av lyset. I skygge blir bladene tynne og ofte bare forsynt med ett lag palisadevevceller, mens blad fra samme plante i sterkere lys får to eller tre lag palisadevevceller. Hos blad med lik over- og underside finnes enten palisadevev på begge sider, eller assimilasjonsvevet er udifferensiert (regelen hos gress).