CAM, en spesiell stoffomsetning som skjer ved fotosyntesen hos en del planter, bl.a. hos bergknappfamilien, Crassulaceae. De fleste av disse plantene er sukkulenter med evne til å lagre mye vann. F.eks. er spalteåpningene åpne om natten. Karbondioksid, CO2, blir da tatt opp av bladene og det dannes eplesyre som lagres i cellenes vakuoler. Bladene blir merkbart surere i løpet av natten. Om dagen, når spalteåpningene er lukket, spaltes eplesyre igjen, det frigjøres CO2, som assimileres på samme måte som hos andre planter i lys med dannelse av karbohydrater, se fotosyntese.